Wellness magazin nyereményjáték

Írta: thomas
04 máj. 2015 -on

 

ADATVÉDELEM

A Katex Kft. jogosult jelen játék szervezésére, a név és a márka marketing célú használatára, mint a Rider papucsok haza forgalmazója és a rider.hu üzemeltetője, valamint a Facebook oldal (https://www.facebook.com/Rider.hu) kezelője. Jelen Facebook promócióban részt vevő (játékos), hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa szolgáltatott személyes adatokat a rider.hu és a www.lifestylehsop.hu oldalt üzemeltető Katex Kft. nyilvántartsa. A játékban való részvétellel, és a megrendelés elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, valós adatokat tartalmaznak. A Katex Kft. az általa nyilvántartott adatokat kizárólag saját marketing és statisztikai célokra használja fel, és azokat harmadik személy részére nem adja ki. A fenti márka, illetve webáruház web és facebook oldalakat üzemeltető Katex Kft. belső munkatársai jogosultak az adatok megismerésére, de azokat harmadik személynek csak a törvényben meghatározott feltételek mellett adhatják ki. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény az iránymutató. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja tartalmazza, amely szerint ez a vásárló önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a webshop által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, és bármikor módosíthatja a megadott e-mail útján Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. . A vásárló jogosult adatai törlésének kérésére a megadott e-mail elérhetőségek útján. A fizetésre vonatkozó biztonság! A bankkártyás fizetésnél Ön a bank felületére tér át és azt használja teljes biztonsággal, majd a tranzakció lezárulásával tér vissza weboldalunkra.

JELENTKEZÉS JÁTÉKRA

E
gy e-mail címről érkező megfejtés, pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Egy játékos csak EGY e-mail címről játszhat vagy szavazhat egy játékban! Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat, az kizárásra kerül az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó Játékos érdekében.

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

A nyerteseket mindenépp emailben értesítjük, azon az email címen, amivel a játékban részt vett. A nyereményeket személyesen vagy meghatalmazott által a Katex Kft székhelyén (1161 Budapest, körvasút sor 14-15) tudja átvenni

ÜZLETSZABÁLYZAT A promócióban való részvétel a Facebook felhasználó (játékos) részéről azt jelenti, hogy a Jogi és adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vette, megértette, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Hozzájárul, hogy jelen promóció (játék, kvíz, kupon, stb.) során Katex Kft. minden szükséges szervezési, tájékoztatási feladatnak eleget tegyen, amire a lebonyolítás, a promóció megvalósítása során szükség lehet: mint pl. a nyertesek értesítése, a nyeremények kiadása, stb. A Facebookon, egyéb elektronikus vagy más úton megadott személyes adatoknál a Lifestyleshop.hu a rendeléseknél is alkalmazott adatvédelmi irányelveket és szabályokat követi, a fent hivatkozott törvények alapján. A kupon letöltésekor, játékra való jelentkezéskor, illetve a hírlevélre, értesítésre való feliratkozáskor megadott adataival hozzájárul ahhoz, hogy a Katex Kft. az adatait a megadott célra használja és kezelje, illetve hozzájárul, hogy adatai alapján reklámcélú e-maileket, hirdetményeket küldjön. Ha a Katex Kft. nem megfelelő módon kezeli, használja adatait, panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-74951/2014. • Display hirdetéseket jelenítünk meg a látogatónk részére, a Google Display Hálózatán. • A Google Analytics elemző rendszert használjuk a látogatottsági statisztikák gyűjtésére, kizárólag anonim adatokat gyűjtünk. • A látogatók kikapcsolhatják az adatgyűjtést és módosíthatnak a beállításaikon a Ads Preferences Manager segítségével. • Remarketing eszközöket is használunk a Google Analytics segítségével. • Külső partnerek - például a Google - hirdetéseket jeleníthetnek meg az Interneten a látogatottsági statisztikák alapján. • A Lifestyleshop.hu saját és harmadik fél által használt "sütiket" is igénybe vehet, hogy a hirdetéseket a látogatók korábbi látogatásainak tapasztalatai alapján pontosítsa (a megjelenő hirdetéseket és azok tartalmát).

ÜZLETSZABÁLYZAT 

A szolgáltatás igénybevétele: a promócióban való rézvétel kizárólag interneten keresztül lehetséges. A résztvevő tájékoztatást kizárólag elektronikus úton kap és küld. Bármilyen további Lifestyleshop.hu megrendelés is interneten keresztül történik, amely során egy nem aláírt, magyar nyelvű szerződés és archiválásra, iktatásra kerül, utólagosan hozzáférhető és visszakereshető. A megrendelés, megkötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Rendelést követően automatikus visszaigazolást küldünk a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően (legkésőbb 48 órán belül, ennek hiányában mentesül a rendelési kötelezettsége alól), amelyben rögzítve van minden kiválasztott termék, a szállítási díj és a fizetendő összeg Ftban, illetve az Ön rendelésszáma. A termék mellett található árak bruttó árak, amelyek az általános forgalmi adót is tartalmazzák! A minimum kosárérték az egy webshop rendelésen belül leadott, összes, kosárba gyűjtött termékek értéke, a szállítási költség nélkül. A konkrét nyeremény (%os kedvezmény, engedmény, értékutalvány) a termék értékének maximum 50%ra vonatkozhat. Szállítási költség a kiválasztott szállítás mód függvényében kerül megállapításra. A leadott rendeléstől való elállási jogot és a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó szabályokat a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A vásárlót megilleti az elállás joga a kézhezvételtől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül, ebben az esetben a vásárló köteles hiánytalanul, eredeti állapotában a terméket az eladó részére visszaküldeni. A vevőnek a 14. naptári napig kell elállási szándéknyilatkozatát megtennie (a 14. naptári napon elküldött elállási nyilatkozat is érvényes), visszaküldési kötelezettsége a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül van a vásárlónak. Nem érvényesíthető az elállás joga, ha a 14 naptári nap letelt illetve ha a terméket a vevő nem rendeltetésszerűen használta. A vásárló az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat köteles megtéríteni. A visszaküldés költségei a vásárlót terhelik, személyesen is visszajuttathatja azt, előre egyeztetett időpontban (kérjük, ha személyes intézkedést szeretne jelezze előbb írásban ügyfélszolgálatunkon a rugalmasabb ügymenet érdekében). A Katex Kft. köteles a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszafizetni. Kérjük ilyen jellegű szándékát mindenképpen írásban jelezze felénk az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  email címre!